Spotkajmy się

Bogna Sobczak

Zajmuję się psychoterapią poznawczo-behawioralną oraz wsparciem i poradnictwem psychologicznym. Z pacjentami spotykam się przede wszystkim w moim gabinecie w Centrum Medycznym Med Max w Pabianicach (k. Łodzi). W uzasadnionych przypadkach prowadzę również konsultacje online za pośrednictwem programu Skype.

Informacje na temat tego na czym polega prowadzona przeze mnie terapia oraz w jakich sytuacjach mogę pomóc znajdziesz na stronie mojego gabinetu – bognasobczak.pl

W czym mogę Ci pomóc?

Serdecznie zapraszam do kontaktu wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z profesjonalnego wsparcia. W szczególności osoby doświadczające:

– różnego rodzaju kryzysów życiowych

– trudności w radzeniu sobie ze stresem

– niskiego poczucia własnej wartości

– smutku, bezradności, niezadowolenia z życia, poczucia beznadziejności, lęku

– trudności w przebiegu choroby nowotworowej i innych chorób somatycznych

– depresji

– zaburzeń lękowych (lęk uogólniony, fobia, lęk społeczny, napady paniki, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne)

– zaburzeń związanych z przeżytą traumą (m.in. zespół stresu pourazowego)

– zaburzeń adaptacyjnych

– innych trudności wpływających negatywnie na jakość życia

oraz wszystkich tych, którzy chcą lepiej poznać samych siebie i rozwijać swoje zasoby.